Past Presidents & Secretary

Home > Past Presidents & Secretary

Past Presidents & Secretary

 

YEAR PRESIDENT SECRETARY
2002-03 DR.A.S.CHANDRASHEKARA RAO DR.BALIGA B.G
2003-04 DR. S.T.YAVAGAL DR.B.RAMESH
2004-05 DR. I.B.VIJYALAKSHMI DR. M.R.CHARANTIMATH
2005-06 DR.B.V.RAJAGOPAL(MYSORE) DR.A.G.RAVIKISHORE
2006-07 DR.S.S.RAMESH DR. R.KESHAVA
2007-08 DR. K.S.S.BHAT DR.A.GOPI
2008-09 DR.C.B.PATIL DR. M.R.CHARANTIMATH
2009-10 DR.V.G.NADAGOUDA(HUBLI) DR.ANIL BHAT
2010-11 DR.ARUN SRINIVAS(MYSORE) DR.KIRON VARGHESE
2011-12 DR..S.V.PATTED(BELGAUM) DR.B.K.MAHALA
2012-13 DR.S..V.NARAYAN SWAMY DR.RAVINDRANATH REDDY
2013-14 DR.RAMAMURTHY BINGI DR.KARTHIK VASUDEVAN
2014-15 DR.K.S.SOMASHEKAR(DVG) DR.K.S.KISHORE
2015-16 DR.A.GOPI DR.S.VENKATESH
2016-17 DR.S.V.SAGARAD DR.T.K.VENKATESH
 2017-18  Dr.V.S.PRAKASH  DR. RAVINDRANATH REDDY